Elus on hetki, mille kordumist sa isegi loota ei julge. Nii olulisi, nii ilusaid. Uskumatuid, lummavaid. Nad on jäänud oma aega, nad on alles su meeltes. Ja kõik. Nii oli ka selle pildiga. Ometi on ta nüüd siin. Nägin teda jälle! Kordusid kõik need kunagise varakevade hämmastavad toonid. Järjestusid just selliselt, nagu teadsin end neid mäletavat. Kõik oli alles! Või siis hoopis sündis selsamal hetkel – polnud alles, vaid sündiski alles nüüd?

Suurel maal