Maapõuest võetud, katki tehtud, vajalik valitud, kasutu kuhjatud. Neid vooluteid on rajud ja sajud kujundanud. Mis kõik on kaela sadanud ja üle elatud – aeg teeb oma töö! Tänaseks on nii.

Kõike muud Suurel maal